Mikroregión Červený kameň

Informácie

2018

2017

2016

Kde sa nachádzame

Mikroregión Červený Kameň patrí do územia Bratislavského kraja.
Jeho súčasťou je 9 obcí: Báhoň, Budmerice, Častá, Doľany, Dubová, Jablonec, Píla, Štefanová, Vištuk, v minulosti patriace do panstva Červený kameň.
V každej obci nášho regiónu nájdete pozostatky niekdajšieho života tunajšieho ľudu, či už materiálne alebo zachované vo zvyklostiach. Najtrvalejšou však zostala láska k vinohradu a vínu.
Ponúkame nielen krásnu prírodu, historické pamiatky, remeselnícke výrobky, folklór, ale i produkty prírody - zlatý vínny mok.
Prírodné krásy regiónu spolu s kultúrnohistorickým dedičstvom vytvárajú bohatú ponuku a možnosti využitia vášho pobytu.

(reg. 5.8.2004.OVUSe ŽP/1174/3/2004v IČO: 30795915)

Kde sa nachádzame

Na úpätí Malých Karpát, medzi riekou Dunaj a Moravou 30 km severne od Bratislavy na Malokarpatskej vínnej ceste.

História

Malebný a prívetivý je kraj okolo Malých Karpát. Pestré rastlinstvo a živočíšstvo, meniace sa od teplomilného až po chladnomilné v závislosti od polohy a nadmorskej výšky.
Miesta, na ktorých človek zakladal svoje usadlosti, lákali najmä vďaka svojej výhodnej polohe na križovatkách ciest, pri dôležitých brodoch, na slnečných miestach s úrodnou pôdou.
Impozantné hrady, kostoly a kaštiele, folklór, remeslá, gurmánstvo a vinohradníctvo.
Podľa vykopávok v 7. až 6. storočí vinič hroznorodý začali u nás pestovať Kelti. Na prelome letopočtu sa o jeho rozvoj zaslúžili rímske légie, v 13. a 14. storočí mešťania kráľovských miest.

Náš cieľ

Predstaviť krásu, históriu, tradície a zvyky nášho mikroregiónu vašim spoluobčanom. Predstaviť Vám možnosti oddychu, relaxu a spoznať Vašich susedov.

Ďalšie informácie

Design by Bobr All rights reserved